string(95) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/oprava_dacchi_d_32494/index@.html"
bool(true)
string(103) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/air_optix_plus_hydraglyde_3pk/index@.html"
bool(true)
string(104) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/oprava_ricardo_r_0861/index@oID=41212.html"
bool(true)
string(93) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/oprava_redmont_8272/index@.html"
bool(true)
string(86) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/m_1/index@oID=55890.html"
bool(true)
string(121) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/okvision_prima_bio_bi_focal_design_new/index@oID=39678.html"
bool(true)
string(58) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/index@.html"
bool(true)
string(104) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/oprava_jessie_jjn_003/index@oID=53027.html"
bool(true)
string(93) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/_oprava_automan_637/index@.html"
bool(true)
string(102) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/futlyar_r_h_8039_27/index@oID=53169.html"
bool(true)
string(97) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/oprava_tony_morgan_5804/index@.html"
bool(true)
string(101) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/new_okvision_prlma/index@oID=16979.html"
bool(true)
string(109) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/oprava_barracuda_bs_812206/index@oID=55102.html"
bool(true)
string(101) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/oprava_antonio_sordi_n_5143/index@.html"
bool(true)
string(96) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/dorozhnyy_nabor_a_1001/index@.html"
bool(true)
string(117) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/solntsezashchitnye_ochki_gresso_alexandria_/index@.html"
bool(true)
string(84) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/profmedika.ru/tsentr-kontrolya-miopii/index@.html"
bool(true)
string(90) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/oprava_x5_x_5125/index@.html"
bool(true)
string(103) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/dailies_total_1_30pk/index@oID=38997.html"
bool(true)
string(101) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/transitions_smhc_uv_classic/index@.html"
bool(true)
string(105) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/oprava_redmont_s_11730/index@oID=53874.html"
bool(true)
string(122) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/solntsezashchitnye_ochki_gresso_antares/index@oID=54129.html"
bool(true)
string(103) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/oprava_genio_ni_3798/index@oID=55393.html"
bool(true)
string(93) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/nikon_lite_as_ecc_1/index@.html"
bool(true)
string(88) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/futlyar_fb_004/index@.html"
bool(true)
string(102) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/maxima_as_protect_1/index@oID=39522.html"
bool(true)
string(98) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/oprava_aristocrat_rd_669/index@.html"
bool(true)
string(93) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/futlyar_r_h_8035_22/index@.html"
bool(true)
string(120) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/stopper_dlya_ochkov_silikonovyy_bolshoy_evropa/index@.html"
bool(true)
string(102) "/home/bitrix/www/bitrix/html_pages/optica30.ru/catalog/detail/futlyar_r_h_8111_20/index@oID=55926.html"
bool(true) Футляр RW 002 2